Negatiivisten tunteiden vapauttaminen

Negatiivisten tunteiden vapauttaminen

Tunteiden tiedostaminen

Tunneosaamisen yksi kulmakivi on tunteiden tunnistaminen ja tiedostaminen. Kuinka sitten tunteita voimme tunnistaa? Onko tunteiden tunnistaminen vain tunteiden nimeämistä vai voiko tunteiden tunnistaminen on kiinteästi yhteydessä kehollisiin aistimuksiimme ja kehollisiin reaktioihin ja vasteisiin? Ajatellaanpa vaikka pelon tunnetta? Missä kohtaa kehoamme tunnemme pelkoa? Usein pelko paikantuu vatsaamme. Tunnemme vatsamme kiristyvän kuin vatsa olisi täynnä perhosia. Entäs ärtymys? Missä voimme sen kokea tai aistia. Ärtymys aistitaan yleensä leukojen alueelle. Alamme purra tiedostamattamme hampaita vastakkain. Ehkä voimme todeta, että tunteet koetaan kehossa erilaisina aistimuksina tai tuntemuksina.

Tiedostaessamme negatiivisia tunteita, samalla annamme niille mahdollisuuden muuttua. Tietoisuustaitojen yksi tärkeä opetus on se, että annamme tilaa kaikille tunteille olivatpa ne millaisia ajatuksia. Laajennamme tietoisuuttamme koskemaan kaikkea itsessämme olevaa. Mutta samalla ymmärrämme, että me itse arvotamme sitä, mitä koemme. Määrittelemme sen niin usein joko hyväksi tai pahaksi. Pelkokin voi olla hyvä tunne pimeässä. Tulemme silloin varovaiseksi ja osaamme toimia pimeässä tarvittaessa oikein ja tehokkaasti. Ärtymys taas voi auttaa meitä pitämään puoliamme ja sitä kautta selviytymään hankalista tilanteista.

Tunteiden vapauttaminen

Joskus voimme jäädä ikään kuin negatiivisiin tunteisiimme kiinni. Vaikka kuinka yritämme ravistella itseämme vapaaksi esimerkiksi pelosta, se vain pitää meitä tiukemmin otteessaan. Ravistelu vain lisää ’tarttumapintaa’. Tunne on usein myös yhteydessä siihen, miten kunkin tunteemme määrittelemme. Ja määrittely on yhteydessä ajatteluumme, uskomuksiimme, muistoihimme jne… Joskus on hyvä, että voimme jouduttaa tunteiden vapauttamista. Tunteiden tiedostaminen on yksi vapautumiseen johtava polku.

Itämaisen tai kiinalaisen ajattelutavan mukaisesti kehomme taltioi kaiken kokemamme. Tunteet pitävät sisällään eri määrän energiaa riippuen siitä, mistä tunteesta kulloinkin on kyse. Rakkaus on myönteisenä tunteena varmasti energeettisin. Sitä kohden meistä jokainen varmasti haluaa kurottautua. Negatiivista tunteista häpeä ja syyllisyys sitovat voimaamme niin, että melkein pakahdumme voimattomuudestamme. Masennus estää meitä toimimasta, hyydyttää jalkamme ja liikkeemme.

Kiinalaisen ajattelutavan mukaan kehomme koostuu energiakanavista eli meridiaaneista. Ne kulkevat päästä varpaisiin pitkin kehoamme, ihomme alla. Energian voimme aistia ja tuntea. Usein myös sanoitamme kokemaamme. Saatamme sanoa olevamme tänään hyvin vireitä tai energisiä. Akupisteiden kevyen sormen päillä tapahtuvan naputtelun avulla voimme pystyä vaikuttamaan energiaamme; saada sen liikkeelle. Jos pelkäämme, voimme kevyesti naputtaa silmän alapuolella olevan luun pintaa muutamia kertoja ja ehkä tuntea pelkomme vapautumisen. Joskus joudumme naputtamaan useitakin pisteitä ja pitkään, ennen kuin koemme helpotusta.

Kun koemme stressiä, tunnemme levottomuutta. Keskittymisemme voi olla vaikeaa. Ajatus ikään kuin liikkuu nopeasti hetkestä toiseen emmekä saa välttämättä otetta asioistamme. Pään toiminta on ikään kuin poissa siitä tilasta, joka mahdollistaisi järjellisen, tehokkaan toiminnan. Joskus saatamme yllättyä siitä, että hieromme otsaamme ja yhtäkkiä tilanne onkin muuttunut.

Kehomme pitää sisällään monia yllättäviä salaisuuksia. Kehomme viisaus yrittää kertoa meille, mitä meidän olisi hyvä tehdä. Tuon otsan hierominen tai koskettaminen on yksi noista viisauden merkeistä. Nimittäin otsallamme on pienet sarvet, joita koskettamalla voimme saada verenkierron lisääntymään myös aivojen etuosassa. Verenkierron lisääntyessä aivotoimintamme tehostuu ja ongelman ratkaisu yllättäen helpottuu. Ja mikä tärkeintä, myös stressimme saattaa helpottua.

 

Posted on: helmikuu 15, 2017, by : admin